La rivista svedese DAM numero 18 del mese di APRILE 2018

COPERTINA


Den Kungliga Veckotidningen!

Silvia

Nostalgi extra!
44 ar och 
223 dagar 
pa tronen

KUNGENS 
OTROLIGA  
REKORD !

Prins Alexander