La rivista svedese DAM numero 3 del mese di gennaio 2018

COPERTINA


Den Kunliga Veckotidningen !

HAR SKA 
ESTELLE BORJA SKOLAN !
Victorias hemliga beslut
1000 tals bar i ko
Smygstartar redan i var

Harrys Meghans 
harliga 
brollops-ar

I HENNES
MAJESTATS
KUNGLIGA
SKUGGA