La rivista svedese DAM n. 29 anno 2016

luglio 2016
COPERTINADen kunliga Veckotidningen!

GRATTIS 
VICTORIA!

Bilderna fran den 
hemliga fodelsedags-festen pa stranden!

Det harliga 
sommarlivet pa Solliden

ESTELLE
PRINSESSA MEN ANDA
EN VANLIG LITEN TJEJ

MARIANNE BERNADOTTE