La rivista svedese DAM n. 32 anno 2016

agosto 2016
COPERTINA

Den kunliga Veckotidningen!MINA ALSKADE 
BARNBARNLIVET KAN INTE 
VARA BATTRE

Vackra Victoria