La rivista svedese DAM n. 33 anno 2016

agosto 2016
COPERTINA

Filmstjårnans tjusiga fest på Operaterrassen

Sofia 
Carl Philip

VAR SOMMAR 
AR FANTASTISK!

SA SEMESTRAR KUNGLIGHETERNA

Pårlor frå
prins Oscars Skåne