La rivista svedese DAM giugno agosto 2017

COPERTINADen Kungliga Vecktodninigen !

Grattis  14/7/2017
kronprinsessan

Victoria
40 ar

Barndomen
Karleken
Familjelivet
Hemma pa Haga
Kungliga rollen
Resorna