La rivista svedese DAM numero 27 del mese di luglio 2017

COPERTINA

Den Kungliga Vecktodninigen !

Svensk Damtidning traffade kronprinsessan i USA
VICTORIA
TILLBAKA I SITT PRIVATA NEW YORK

TITTA! ESTELLE HAR BORJAT SPELA GOLF MED PAPPA!