La rivista svedese DAM n.28 del mese di luglio 2015

COPERTINAHärling sommarläsning

Experterna förklarar
FARGBOMBEN SILVIA

Nu syns det att hon är lycklig igen!

SEGLAR PRINSESSAN 
VICTORIA

ARI BEHN
ny ledare för allsången

KUNGA BARNENS